Παντελής Κουβέλης

  • Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας All Experts Facilities Services Α.Ε., με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Facility Management (Διαχείριση & Συντήρηση Κτηρίων) από το 2007.
  • Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας All Experts Security & Cleaning Services Α.Ε., με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας & καθαρισμού από το 2011.
  • Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Σωματείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (HFMA) από το 2013.

Είναι κάτοχος τίτλου BA από το Deree College, καθώς και τίτλου MBA από το Northeastern University.
Έχει πολυετή προϋπηρεσία ως διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες Ελληνικές & πολυεθνικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων: DIPO A.E. (κλάδος ξυλείας), GROUP 4 A.E. (υπηρεσίες ασφαλείας), WACKENHUT A.E. (υπηρεσίες ασφαλείας – ιδρυτικό στέλεχος), WSW SKYCAP SERVICES A.E. (υπηρεσίες αεροδρομίου – ιδρυτικό στέλεχος).

Έχει διατελέσει επίσης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΚΟ «Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.» από το 2004 έως το 2007.